Komu in kako pomagamo

Projekti za zbiranje finančnih sredstev in drugi finančni viri:

 • dobrodelne stojnice v središču mesta: Miklavževa, novoletna, velikonočna, Martinova, skupna stojnica v sklopu predstavitve celjskih humanitarnih društev
 • organiziranje javnih dobrodelnih kulturnih prireditev; koncertov, gledaliških predstav,
 • projekt »Festival dežnikov« sredi mesta,
 • projekt »Tečem da pomagam« je organiziran tudi z namenom osveščanja o potrebah ljudi z različnimi vrstami invalidnosti,
 • sodelovanje na razpisih občin za financiranje humanitarnih projektov,
 • pridobivanje sponzorskih sredstev od pravnih in fizičnih oseb za posamezne projekte kluba.

Projekti na področju doniranja finančnih in materialnih sredstev:

 • Finančna, materialna in nematerialna pomoč socialno ogroženim posameznikom ali družinam v našem okolju,
 • Finančna pomoč pri šolanju dveh bratov, ki jima je razpadla primarna družina (mesečna štipendija),
 • Finančna in materialna pomoč društvu »Materina dušica za otroke« iz Pilštanja,
 • Finančna pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin z aspergerjevim sindromom,
 • Projekt »Donirana hrana« v sodelovanju z zavodom Socio
 • Vsakoletna obeležitev svetovnega dneva hrane 16. oktobra v razdelilnici hrane (donirajo se priboljški za popestritev prehrane socialno ogroženim družinam, pripravijo se delavnice o varčni uporabi hrane),
 • Finančno sodelovanje z ostalimi Lions in Leo klubi ter drugimi humanitarnimi klubi v Celju pri skupnih dobrodelnih projektih:
   • opremljanje parka za slepe na Golovcu in na ŠHVU s pisavo za slepe – Brajico
   • pomoč ob potresu v Petrinji,
 • Zbiranje rabljenih korekcijskih očal v sklopu akcije LK Ljubljana Trnovski zvon ki jih nato posredujejo v nerazvite države sveta.
 • Sodelovanje v mednarodnih akcijah drugih distriktov – aleja dreves v Vukovarju, oljčnik v hrvaški Istri, vinograd v Iloku
 • Donacije v mednarodni sklad LCIF (za mednarodno pomoč ob vremenskih ujmah)

Ostali projekti in aktivnosti za krepitev vezi v klubu:

 • Sodelovanje v projektu Lions International »Plakat miru«,
 • Delovanje prostovoljk v Domu ob Savinji, kjer s tedenskimi obiski popestrijo življenje starostnikom,
 • Vzdrževanje stikov z drugimi Lions klubi v Sloveniji in širše (udeležbe na njihovih prireditvah, gostitev drugih klubov, skupne aktivnosti),
 • Organiziranje izobraževalnih predavanj za članice in izven,
 • Skrb za notranjo odličnost kluba, ohranjanje članstva ter dobro počutje članic (obisk Lions oljčnika na Primorskem, sodelovanje na Dnevu lionizma v organizaciji distrikta…),
 • Skrb za klubski Lions vinograd,
 • Skrb za obveščenost širše javnosti o delovanju ter dosežkih kluba (objave na Facebook strani in spletni strani kluba, redno obveščanje medijev)
 • Odzivanje na aktualne potrebe okolja (epidemija Covid, sodelovanje s Hospicem).
 • Mednarodna izmenjava mladih in kamp za mlade.
 • Sodelovanje na izobraževanjih v organizaciji Distrikta.

Mednarodno sodelovanje in širjenje ideje lionizma:

 • Ustanovitev LEO kluba v Celju LEO klub Mavrica (2001)
 • Ustanovitev kluba v Skopju LK Svetlina (2005)
 • Pobratenje s klubi iz Zadra, Zagreba (LK Zrinjevac) in Skopje (LK Svetlina)
 • Mentorstvo nad novoustanovljenimi klubi – LK Konjice Vita in LK Ptuj Primus
 • Sodelovanje na mednarodnih konvencijah in forumih