Predstavitev kluba

Ustanovitev in ime

Lions klub Celje Mozaik je bil ustanovljen 8. maja 1998 na ustanovnem večeru v Zdravilišču Laško. Ime Lions klub Celje Mozaik smo izbrale iz dveh razlogov. Prvi razlog je tedanji uradni sedež kluba, v prostorih Galerije Mozaik v Gosposki ulici v Celju. Drugi pa je simboličen, tako kot je mozaik sestavljen iz drobnih delcev, ki tvorijo celoto, tudi v našem klubu delujemo ženske (deklice, kot se rade imenujemo) različnih starosti, temperamentov in pogledov, a s skupnim ciljem: pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo.

Vodstvo kluba

Vodstvo kluba se v skladu z Lions pravili menja vsako leto ob začetku lionističnega leta, ki se začne s 1. julije. V lionističnem letu 2022/2023 sestavljajo vodstvo Lions kluba Celje Mozaik naslednje članice:

  • predsednica: Judita METHANS ŠARLAH
  • lanska predsednica: Marija FLUDERNIK
  • prva podpredsednica: Violeta PODLESNIK
  • druga podpredsednica: Jerica  SELIČ
  • tajnica: Katja ESIH
  • zakladničarka: Suzana ANDREJČ VODOVNIK

 

Kako deluje klub

Klub se sestaja na rednih sestankih vsako 1. in 3. sredo v mesecu. Na sestankih se obravnavajo prošnje, vloge za pomoč, pripravljajo se načrti dobrodelnih aktivnosti, pri čemer se pletejo prijateljske vezi v prijetnem, spoštljivem in sproščenem duhu. 

V klubu že nekaj let velja dogovor, da se vsaka članica aktivno vključi v vsaj enega izmed letnih dobrodelnih dogodkov oziroma projektov. Vsak dogodek/projekt vodi ena izmed članic, ki za izvedbo oblikuje ožjo skupino in pripravi akcijski načrt. Na ta način imajo vse članice možnost aktivnega sodelovanja in priložnost, da v vsaki od aktivnosti pustimo svoj pečat. 

Najbolj prepoznavni dobrodelni projekti, ki jih izvaja Lions klub Celje Mozaik so: dobrodelne stojnice, Donirana hrana, Festival dežnikov, Tečem, da pomagam, mednarodna izmenjava mladih,  zbiranje rabljenih očal, plakat miru, dobrodelni koncerti in predstave.