Predstavitev kluba

Lions klub Celje Mozaik je bil ustanovljen 8. maja 1998 na ustanovnem večeru v Zdravilišču Laško.

Ime Lions klub Celje Mozaik smo izbrale iz dveh razlogov. Prvi razlog je tedanji uradni sedež kluba, v prostorih Galerije Mozaik v Gosposki ulici v Celju. Drugi pa je simboličen, tako kot je mozaik sestavljen iz drobnih delcev, ki tvorijo celoto, tudi v našem klubu delujemo ženske (deklice, kot se rade imenujemo) različnih starosti, temperamentov in pogledov, a s skupnim ciljem: pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo.

V klubu že nekaj let velja dogovor, da se vsaka članica aktivno vključi v enega izmed letnih dobrodelnih dogodkov oziroma projektov. Vsak dogodek/projekt vodi ena izmed članic, ki za izvedbo oblikuje ožjo skupino in pripravi akcijski načrt. Na ta način imamo vse članice možnost aktivnega sodelovanja in priložnost, da v vsaki od aktivnosti pustimo svoj pečat. 

PREDSTAVITEV KLUBA – VODSTVO

Predsednica: Judita METHANS ŠARLAH

Lanska predsednica: Marija FLUDERNIK

  1. podpredsednica: Violeta PODLESNIK
  2. podpredsednica: Jerica  SELIČ

Tajnica: Katja ESIH

Zakladničarka:  Suzana ANDREJČ VODOVNIK