Nagovor predsednice

Violeta Podlesnik
Violeta Podlesnik, predsednica Lions kluba Celje Mozaik v lionističnem letu 2023/2024

Z velikim spoštovanjem, ponosom in hkrati skrbnostjo prevzemam vodenje Lions kluba Celje Mozaik, ki v lionističnem letu 2023/2024 praznuje 25. obletnico delovanja.

Smo del največje svetovne humanitarne organizacije, ki je prisotna na vseh celinah.

Vem, da je naš klub, z več kot trideset članicami, mozaik različnih poklicev, starosti, nazorov in     karakterjev, ki ga vodi eno samo poslanstvo – Pomagati z velikim srcem.

Ko sem prevzela vodenje kluba, si nisem predstavljala, da bodo zaradi nedavnih naravnih katastrof pred nami tako veliki izzivi z meseci obnove in raznovrstne pomoči. Vendar vem, da nam bo tudi tokrat uspelo. Zavedam se odgovornosti in dela ter verjamem, da ga bomo tudi v sodelovanju z Lions in Leo klubi iz Celja uspešno izpeljale.

V življenju moramo odpreti srce, poslušati in zaznati pomoči potrebne.

Violeta Podlesnik

Lions Slovenija Logo

»Najboljše in najlepše reči na svetu niso vidne, niso otipljive – moramo jih čutiti s srcem.«

Helen Keller