Lionizem v Celju

Lions klub Celje Mozaik

V Celju delujejo naslednji Lions in Leo klubi, ki so člani Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija in svetovnega združenja Lions Clubs International:

  • Lions klub Celje, ustanovljen leta 1996, mešani klub
  • Lions klub Celje Keleia, ustanovljen leta 1997, moški klub
  • Leo klub Celjski vitezi, ustanovljen leta 1999, moški klub
  • Lions klub Celje Mozaik, ustanovljen leta 1998, ženski klub,
  • Branch Lions klub Šentjur Mozaik, ženski klub  

Navedeni Lions in Leo klubi so prepoznavni v širši skupnosti, ki jih je dobro sprejela, saj smo Lionsi tisti, ki vedno znova dokazujemo, da znamo, hočemo in zmoremo učinkovito pomagati povsod, kjer je pomoč potrebna.  

Celjski klubi so vseskozi med najaktivnejšimi slovenskimi Lionsi, zato so tako klubi kot številni posamezniki v njih prejeli za svoje plemenito delo veliko priznanj in odlikovanj slovenskega Distrikta 129 in mednarodne LCI organizacije. Številni člani klubov opravljajo tudi pomembne funkcije v slovenskem Distriktu. 

Razdajanje dobrodelne pomoči povezuje Celjske Lions in Leo klube, ki s sodelovanjem pomembno izboljšujejo dobrodelni učinek. Občasno organizirajo skupne humanitarne akcije, medsebojno si pomagajo pri posamičnih projektih, že več let pa se vsi udeležujejo humanitarnega projekta predstavitve vseh celjskih humanitarnih, neprofitnih in prostovoljnih društev sredi mesta na dobrodelnih stojnicah. Ob tej priliki se zbirajo sredstva za skupen projekt pomoči potrebnim.  Lahko rečemo, da je Celje humanitarno mesto.