Mednarodna izmenjava mladih

Lionistični program mednarodne izmenjave, ki v svetu deluje od leta 1961, mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja. Izmenjave običajno trajajo od dva do štiri tedne. Večina mladih, starih med 16 in 22 let, se v okviru izmenjave udeleži tudi tabora mladih. Tabore organizirajo Lions klubi po celem svetu in udeležencem nudijo priložnost, da se srečajo in izmenjajo svoje poglede na različne kulture in običaje.

LK Celje Mozaik v programu mednarodne izmenjave mladih sodeluje od leta 2000, pošilja v svet slovenske mladostnike in gosti mlade iz različnih delov sveta, tabor mladih pa popestrimo z aktivnostmi.