Tečem, da pomagam

Lions klub Celje Mozaik

»Tečem, da pomagam« je najbolj množična rekreativno dobrodelna prireditev slovenskih Lions in Leo klubov. V Celju projekt poteka vse od leta 2013. Naš klub je vsako leto soorganizator celjske prireditve (z ostalimi Lions in Leo klubi iz Celja in okolice). Projekt nosi v sebi močno sporočilo osveščanja in razumevanja vseh zdravih in  ranljivih skupin družbe. Tako na dogodku omogočimo sodelovanje vsakemu, ne glede na kondicijo in sposobnost. S tem želimo na neposreden in sproščen način ozaveščati širšo javnost o življenju invalidov ter oseb s posebnimi potrebami.

Zadnji del teka udeleženci tečejo z zavezanimi očmi, tako lahko občutijo izkušnjo slepih med gibanjem. Del prireditve poteka tudi v Parku za slepe pri Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti, ki so ga pred leti ustanovili in opremili z napisi v Brajevi pisavi člani Lions in Leo klubov iz Slovenije. Vsako leto se v Celju s svojimi aktivnostmi predstavijo tudi naslednja društva: Društvo paraplegikov JZŠ, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Društvo gluhih in naglušnih Celje in Društvo Sonček, ki udeležencem in obiskovalcem teka prikažejo del svojega življenja – Brajevo pisavo, izdelke članov društva slepih in slabovidnih, hojo s psom vodnikom za slepe, hojo z zavezanimi očmi s palico med ovirami, košarko paraplegikov in podobno.  

V okviru dogodka organiziramo tudi srečelov, za katerega izdelke prispevajo podjetja iz Celja in okolice Vsa sredstva, ki se zberejo s startnino in srečelovom, namenimo v dobrodelne namene.   V decembra 2020, ko so bila druženja zaradi pandemije onemogočena, je naš klub organiziral prireditev »Tečem, da pomagam« kar preko spleta. Udeleženci so tekli vsak zase v družinskem krogu, ob večerih pa smo priredili spletno praznična druženja z gosti, med katerimi so bili tako strokovnjaki, kot predstavniki ranljivih skupin.