Lionizem v svetu

Kratka zgodovina  

Začetki lionizma segajo v sredino leta 1917 v Chicago (ZDA), njegov pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones. Tedanje poslovneže je motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Združili so svoje talente, ambicije ter denar v aktivnosti za izboljšanje njihovega okolja in nastala je organizacija Lions klubov. Prve humanitarne aktivnosti Lionsov so bile usmerjene v pomoč vojakom, poslanim na fronto po vstopu Amerike v vojno. Sledile so številne druge akcije, ki so zaznamovale zgodovino te organizacije.

Leta 1920 se prične širitev delovanja lionizma v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, leta 1927 v Mehiki, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

Prelomno leto v delovanju lionizma je pomenila konvencija leta 1925 v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila slepa in gluha ameriška pisateljica Helen Keller. S svojim slovitim pronicljivim govorom je dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti. Lionse je pozvala, da postanejo »Vitezi slepih v boju proti temi«. Od takrat je pomoč slepim in slabovidnim postala rdeča nit delovanja lionizma. Lionsi pomagamo pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, rabljenih očal, usposabljanju okulistov, omogočamo nešteto operacij sive mrene, urejamo urbana okolja s posebej opremljenimi pločniki in prehodi za slepe pešce, parke, vrtove in spomenike opremljamo z napisi v brajici, idr.

Združevanje in mirno sožitje narodov, kultura dialoga ter izmenjava mnenj so bili vodilo lionizma že od začetkov delovanja. V letu 1945 so bili Lionsi povabljeni k soustvarjanju ustanovne listine Organizacije združenih narodov (OZN) in dobili so posvetovalni status. Še danes ima Lions Club International (LCI) v OZN svoj sedež in svojega imenovanega predstavnika.

Organizacija se je začela vse bolj posvečati mladim in leta 1957 je pričela ustanavljati LEO klube (Leadership, Experiance, Opportunity) v katerih so mladi dobili priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Danes Leo klubi štejejo skupaj preko 140.000 članov, ki delujejo v preko 7.200 klubih v 150 državah sveta. Leo klubi zavzeto delujejo za ohranjanje miru, zavedajo se pomembnosti ozaveščanja otrok kot nosilcev bodočnosti o pomenu miru kot osnovne vrednote človeškega bivanja.

LCI leta 1968 ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Fundation (krajše LCIF), ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali države, v kateri Lionsi delujejo. Skozi sklad se uresničujejo številni projekti za pomoč slepim, osebam s telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za hitro pomoč ob naravnih in drugih katastrofah.

Organizacija je sprva članstvo omogočala le moškim, od leta 1987 pa so članice tudi ženske. Danes ženske predstavljajo okrog 30 odstotkov vsega članstva. Eden od ciljev organizacije je uravnoteženje deleža žensk in moških v članstvu.

Svetovni lionizem danes

Mednarodno združenje Lions klubov (The International Association of Lions Clubs), krajše Lions Clubs International (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu.

Danes ideja lionizma živi v 220 državah sveta, v več kot 48.000 Lions klubih, v njih se združuje preko 1,4 milijona članic in članov.

Kot nevladna organizacija ima LCI posvetovalni status v Organizaciji združenih narodov, kjer se primarno ukvarja s pospeševanjem splošne svetovne blaginje in človekovih pravic.

Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri različnih zdravstvenih težavah, skrbi za lačne, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih, družin in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lionsi širijo svoje delovanje tudi na nova področja. 

Po dobrih sto letih od ustanovitve Lionsi danes delujejo na petih globalnih področjih dobrodelnosti. Ob skrbi za slepe in slabovidne, lačne ter skrbi za okolje sta postali globalni področji dobrodelnosti tudi boj proti raku pri otrocih in boj proti diabetesu.