O lionizmu

POSLANSTVO LIONIZMA

Poslanstvo lionizma je ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Izraz LIONS izhaja iz besedne zveze: Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety.

CILJI LIONIZMA

 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
 • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
 • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Poleg temeljnega programa lionizma, skrbi za slepe in slabovidne, slovenski Lionsi izvajamo še številne druge oblike pomoči: pomagamo slušno prizadetim, podpiramo socialne programe, se bojujemo proti lakoti, drogam, pomagamo pri nabavi medicinske opreme, delujemo pri varovanju okolja, pomagamo otrokom, mladim in starostnikom, v zadnjem času pa smo aktivni tudi v boju proti sladkorni bolezni in otroškim rakom. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivamo na potrebe pomoči potrebnih.

ETIČNA NAČELA LIONIZMA

 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
 • Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
 • Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

PRISEGA

 Prisežem:

 • da bom spoštoval-a pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov,
 • da se bom udeleževal-a klubskih srečanj,
 • da bom sodeloval-a pri dejavnostih kluba in se zavzemal-a za njegove cilje,
 • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal-a v klubu in si prizadeval-a za razvoj lionizma,
 • da bom zavzeto pomagal-a povsod, kjer potrebujejo pomoč in
 • da se bom ravnal-a po etičnih načelih Mednarodne zveze Lions klubov.

GESLO LIONIZMA

Pomagamo – We serve