Že šestič priznanje »Club of Excelence«

Guverner Danilo Tomšič nam je pred dnevi sporočil čudovito novico: naš klub si je že tretjič zapored pod vodstvom prejšnje predsednice Štefi Videčnik prislužil ugledno priznanje »Club of Excelence« za odličnost delovanja v lionističnem letu 2019/2020. Doslej smo ga prejele že šestkrat. To je velika motivacija za vse nas, hkrati pa tudi zaveza, da nadaljujemo s predanim delom.

Ponosne smo.

Fotografija je nastala lani poleti ob predaji mandata naši sedanji predsednici Katji Esih.