Iz Melbourna deli vtise mednarodna LIONS direktorica Lorena Hus

Iz Melbourna deli vtise mednarodna LIONS direktorica Lorena Hus

Letošnja 106-a mednarodna Lions konvencija, ki je potekala med 21. in 25. junijem v Melbournu, Avstralija, je bila za Slovenijo še posebej pomembna, saj je bila na konvenciji Lorena Hus, članica Lions kluba Celje Mozaik, potrjena kot mednarodna direktorica – članica upravnega odbora.

Lorena nam je strnila svoje vtise o konvenciji, ki so se je poleg Lorene in Dušana Hus udeležili tudi novi guverner Vladimir Bahč, Zdenko Šalda in Marja Dolamič.

        

»Pred začetkom prve plenarne seje, na kateri smo se predstavili kandidati za mednarodne direktorje, sem ob navdušenju imela nekaj treme, saj se moraš v dveh minutah, predstaviti pred več tisoč zbranimi Lionsi. Z izjemno prijaznostjo organizatorjev in sodelujočih, se strah izgubi. Povedala sem kratko in enostavno, da prihajam iz Slovenije, ki je majhna država s samo 2 mio prebivalci, a kar 1.500 Lionsi v 60 klubih, da smo v družini vsi člani Lions organizacije in živimo lionizem.«  

Udeležba na konvenciji je posebno doživetje: srečati na enem mestu dobromisleče ljudi iz celega sveta, doživeti to energijo dobrodelnosti, videti kako veliko in na kako različne načine po celem svetu poteka pomoč ob naravnih nesrečah, revščini, boleznih in varovanju okolja. Po svetu smo Lions v letošnjem letu v Lions fundacijo, iz katere se črpajo sredstva ob naravnih nesrečah, večjih humanitarnih investicijah, zbrali kar 7 milijard $.

Na konvenciji se izvoli celotno vodstvo LCI: upravni odbor, mednarodni predsednik in trije podpredsedniki, odbor LCIF in potrdijo guvernerje vseh distriktov. Za Slovenski distrikt 129 je bil potrjen lion Vladimir Bahč iz LK Novo mesto.

Vodstvo LCI na svetovnem nivoju predstavlja predsednik in upravni odbor 34-ih mednarodnih direktorjev, ki delujejo v okviru stalnih in občasnih odborov za področja: statut in pravila delovanja, konvencija, distriktno in klubsko delovanje, financiranje, razvoj vodstev, tehnologija, dolgoročno načrtovanje, razvoj članstva, marketing in dobrodelnost – service.

Direktorji so razdeljeni v svoje odbore, kjer delujejo in sprejemajo odločitve in hkrati sodelujejo in odločajo na drugih odborih, sprejete odločitve pa nato prenašajo na svoja območja kot npr. Lorena v Evropo, ki ima v upravnem odboru 6 direktorjev.

Letos je bilo varovanju okolja posvečeno eno od treh plenarnih srečanj, na katerem je sodelovala tudi vnukinja raziskovalca Jacques Cousteau in astronavt C. Hadfield, ki je kar 6 mesecev preživel v vesolju. Predstavljena je bila tudi izjemna akcija »sajenja« koral na Filipinih, s katero so preprečili, da bi korale na tem območju v celoti izginile.

Posebno priznanje je prejel Lion iz Nepala, ki je v 20-milionskem Nepalu v enem letu ustanovil kar 100 klubov.

»Zame, za moj klub Celje Mozaik in za slovenski lionizem je izvolitev v mednarodni upravni odbor velika čast in priznanje. Čakate me dve leti prostovoljnega trdnega dela, a verjamem, da bom z izkušnjami, znanjem in s pomočjo svojega kluba in distrikta, delo dobro opravila in si prizadevala glas o slovenskem lionizmu prenesti tudi v svet.«

   Lorena Hus, mednarodna LIONS direktorica