Nova mednarodna Lions direktorica iz Slovenije – Lorena Hus

Nova mednarodna Lions direktorica iz Slovenije – Lorena Hus

V nedeljo, 28. maja je bila izmed treh eminentnih in zaslužnih kandidatov za mednarodno Lions direktorico, članico  upravnega odbora Lions International, za dve leti izvoljena Lorena Hus, članica Lions kluba Celje Mozaik.

V 35-letnem delovanju lionizma v Sloveniji je bil na mesto mednarodnega direktorja drugič imenovan Lion iz Slovenije. Prvič je to mesto v letih 2010 – 2012 zasedal Lion Janez Bohorič. 

Zveza Lions klubov je s preko 1,4 milijona člani v 48.000 klubih največja mednarodna dobrodelna organizacija na svetu. Organizacija deluje v 220 državah sveta in ima svoj stalni sedež v Združenih narodih.

Lorena je ob izvolitvi povedala:

»Zame je izvolitev velika čast in priznanje za dolgoletno delo v lionizmu. Prav tako je velika čast in priznanje za vse člane in klube v zvezi Lions klubov Slovenija, da za to visoko funkcijo v svetovnem lionizmu imenuje svojega člana. To je potrditev za dobro delo v 35 letih delovanja lionizma v Sloveniji. Prisrčna hvala vsem klubom in delegatom, ki ste vaš glas namenili meni.

Zavedam se, da je izvolitev samo začetek, da me čakata dve leti trdnega dela. Po svojih najboljših močeh, z znanjem in energijo ter veliko prostega časa, si bom ves čas prizadevala, da se bo glas o slovenskem lionizmu, širil izven naših meja.«

 

Podpora klubov je veliko priznanje za dolgoletno predano delo Lorene Hus v lionizmu in za 25 let dela vseh članic Lions kluba Celje Mozaik.

Vodstvo LCI na svetovnem nivoju predstavlja predsednik in upravni odbor, sestavljen iz 34 mednarodnih direktorjev, ki delujejo v okviru stalnih in občasnih odborov, ki se oblikujejo glede na potrebe.  Stalni odbori so ustanovljeni za področja: statut in odloki, konvencije, distriktno in klubsko delovanje, financiranje in sedež LCI, razvoj vodstev, dolgoročno načrtovanje, razvoj članstva,  marketing, storitvene dejavnosti in tehnologija.

Naloge in delo mednarodnega direktorja je odvisno od področji, ki mu je dodeljeno, v glavnem pa:

  • zastopa interese in potrebe klubov na svojem področju (Slovenija za področje IV za Evropo)
  • skupaj z drugimi mednarodnimi direktorji razpravlja in odloča o vseh zadevah, predloženih upravnemu odboru LCI
  • zastopa mednarodno organizacijo in predsednika na različnih uradnih manifestacijah.

Kot članici upravnega odbora Lions International (Board of Directors) želimo Loreni uspešno delo. Verjamemo, da bo s svojim delom, srčnostjo, znanjem in bogatimi izkušnjami v Lionizmu,  veliko doprinesla k razvoju, razširjenosti in delovanju Lionizma v svetu in doma.