Vabilo na Lions stojnico v Podsredo 9. oktobra

Članice Lions kluba Mozaik Celje se bomo udeležile sejma »PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA«, ki ga že 23. leto organizira Kozjanski park na trgu v Podsredi,  v nedeljo, 9. oktobra 2022, od 9. do 17. ure.

Lions Celej Mozaik na Kozjanskem jabolku v pomoč Mali hiši Pilštanj
Lions Celje Mozaik na Kozjanskem jabolku v pomoč Mali hiši Pilštanj

Poleg številnih prireditev se bodo na 150 stojnicah predstavile ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki in društva. Sejem ima bogato tradicijo, vsako leto ga obišče veliko ljudi iz celotne Slovenije, kjer si nabavijo raznovrstno in ekološko pridelano ozimnico. 

Naša stojnica ima številko 76. Na njej bomo pekle jabolka v testu, ponujale zavitke ter raznovrstno pecivo izdelano iz jabolk, vložene stvari za ozimnico, sladke okraske in druge dobrote. Na stojnici bomo zbirale prostovoljne prispevke za društvo Materina dušica za otroke – Mala hiša Pilštanj.

Navedeno društvo deluje že 17. leto in izvaja brezplačni, preventivni program družinskega tipa za otroke, ki prihajajo na Malo hišo iz bližnjih in daljnih krajev iz socialno ogroženih in rejniških družin, iz vzgojno varstvenih zavodov, k njim jih napotijo tudi CSD-ji in osnovne šole. Preko šolskega leta so otroci na Mali hiši od petka do nedelje ter za praznike, med počitnicami pa organizirajo brezplačne Palčkove tabore tudi med tednom.

Otrokom se posvečajo na več načinov. Svetujejo jim v različnih življenjskih situacijah,  pomagajo jim v njihovem psihosocialnem odraščanju, sprejemanju sebe in njihove družine. Delujejo na odpravljanju med vrstniškega nasilja, nudijo jim učno pomoč in pridobivanje delovnih navad, spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, odnos do narave in živali, spreminjajo njihove napačne vzorce življenja. Otrokom nudijo brezplačne prevoze na Malo hišo, bivanje s tremi obroki, delavnice, izlete, varstvo in svetovanje staršem oz. skrbnikom otrok.

Da lahko Mala hiša Pilštanj izvaja brezplačne programe skozi celo leto nujno potrebuje finančna sredstva v obliki donacij.  Lions klub Mozaik Celje sodeluje na letošnjem sejmu Kozjansko jabolko prav z namenom, da pomaga zbirati denar za prizadevne delavce v tem društvu in za realizacijo njihovega bogatega program, ki je  odvisen od doniranih sredstev. 

Tako pomagamo sestaviti mozaik sreče za dobrobit otrok, kar je poslanstvo našega kluba kot tudi društva Materina dušica za otroke – mala hiša Pilštanj.

Lahko nakažete donacijo

Podajamo številko bančnega računa Lions kluba Mozaik Celje, če mogoče kateri izmed vas ne bo uspel obiskati naše stojnice na trgu v Podsredi, želel pa bi darovati prostovoljni prispevek za društvo Materina dušica za otroke – Mala hiša Pilštanj.

IBAN: SI56 6100 0002 2620 456 SI56 0311 8100 1063 662 (SKB)

SWIFT BIC koda SKBA SI 2X

Račun je odprt pri SKB BANKA D.D. PE CELJE 
Vrunčeva 2a 
3000 Celje

We Serve / Pomagamo