Na »Prazniku kozjanskega jabolka« zbirale sredstva za pomoč mali hiši Pilštanj

V nedeljo, 8. oktobra 2023 smo se članice Lions kluba Celje Mozaik udeležile enega največjih prireditev na Kozjanskem »Praznik kozjanskega jabolka«, kjer smo na eni od 150 stojnic ponujale jabolčne zavitke izpod rok članic, pečena jabolka in vrsto drugih dišečih dobrot. Z dobrodelnimi prispevki so pomagale društvu Materina dušica za otroke – mala hiša Pilštanj, ki skrbi za otroke iz socialno šibkih in rejniških družin.

 

Sejem »PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA« poteka 24. leto v Podsredi v organizaciji Kozjanskega parka. Poleg številnih prireditev so se na 150 stojnicah predstavile ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki in društva. Sejem ima bogato tradicijo, vsako leto ga obišče veliko ljudi iz celotne Slovenije, kjer si nabavijo raznovrstno ekološko pridelano ozimnico. 

NAMEN

Na stojnici zbirale prostovoljne prispevke bomo namenile za društvo Materina dušica za otroke – Mala hiša Pilštanj.

Navedeno društvo deluje že 18. leto in izvaja brezplačni, preventivni program družinskega tipa za otroke, ki prihajajo na Malo hišo iz bližnjih in daljnih krajev iz socialno ogroženih in rejniških družin, iz vzgojno varstvenih zavodov, k njim jih napotijo tudi CSD-ji in osnovne šole. Preko šolskega leta so otroci na Mali hiši od petka do nedelje ter za praznike, med počitnicami pa organizirajo brezplačne Palčkove tabore tudi med tednom.

Članice Lions kluba Celje Mozaik skupaj z Ado Požeg iz Društva Materina dušica za otroke – mala hiša Pilštanj

Otrokom se posvečajo na več načinov. Svetujejo jim v različnih življenjskih situacijah, pomagajo jim v njihovem psihosocialnem odraščanju, sprejemanju sebe in njihove družine. Delujejo na odpravljanju med vrstniškega nasilja, nudijo jim učno pomoč in pridobivanje delovnih navad, spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, odnos do narave in živali, spreminjajo njihove napačne vzorce življenja. Otrokom brezplačno nudijo prevoze na Malo hišo, bivanje s tremi obroki, delavnice, izlete, varstvo in svetovanje staršem oz. skrbnikom otrok.

Da lahko Mala hiša Pilštanj izvaja brezplačne programe skozi celo leto, nujno potrebuje finančna sredstva v obliki donacij. Članice Lions kluba Celje Mozaik smo sodelovale na letošnjem sejmu »PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA« prav z namenom, da pomaga zbirati denar za prizadevne delavce v tem društvu in za realizacijo njihovega bogatega programa, ki je  odvisen od doniranih sredstev. 

Tako pomagamo sestaviti mozaik sreče za dobrobit otrok, kar je poslanstvo našega kluba kot tudi društva Materina dušica za otroke – mala hiša Pilštanj.

Objavljamo še številko bančnega računa Lions kluba Celje Mozaik za tiste, ki bi želeli darovati prostovoljni prispevek za društvo Materina dušica za otroke – Mala hiša Pilštanj, 

IBAN:  SI56 0311 8100 1063 662 pri SKB Celje

SWIFT BIC koda SKBA SI 2X

Račun je odprt pri SKB BANKA D.D. PE CELJE 
Vrunčeva 2a 
3000 Celje

Že vnaprej najlepša hvala.